Interneta vietnes lietošanas noteikumi

Pirms šīs vietnes izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Šie lietošanas noteikumi nosaka kārtību un noteikumus, kādā Jūs varat izmantot “Elis” vietni kā nereģistrēts vai reģistrēts lietotājs. Vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās lietotājus par vietnes turētāja piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī pakalpojumu saņemšanas vispārīgo kārtību.

Mūsu vietnes izmantošana ietver piekļuvi vietnei, tās pārlūkošanu vai reģistrēšanos tajā. Izmantojot mūsu vietni, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, Jums jāpārtrauc vietnes izmantošana.

Citi piemērojamie noteikumi

Papildus šiem noteikumiem, aicinām Jūs iepazīties arī ar šādiem papildu noteikumiem, kas ir attiecināmi uz mūsu vietnes izmantošanu:

Privātuma politika, kas nosaka kārtību, kādā mēs apstrādājam visus savu klientu un lietotāju personas datus.

Sīkdatņu politika, kas sniedz informāciju par mūsu vietnes sīkdatnēm.

Slēdzot atsevišķu līgumu ar “Elis Tekstila Serviss” par kādu vietnē norādīto produktu vai pakalpojumu pirkšanu vai lietošanu noteicošie ir pušu starpā noslēgtā līguma nosacījumi, nevis šie noteikumi.

Informācija par mums

Akciju sabiedrība AS "Elis tekstila serviss" (turpmāk arī – Elis Tekstila Serviss) ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru: 40003188248, juridiskā adrese: Bukaišu iela 9, Rīga, LV-1004.

Kontaktinformācija. E-pasta adrese: lv.info@elis.com ; Tālrunis: 675 000 75.

Izmaiņas šajos noteikumos

Mēs varam jebkurā laikā pārskatīt šos lietošanas noteikumus, veicot izmaiņas šajā vietnē.

Aicinām Jūs periodiski pārskatīt šos lietošanas noteikumus, lai pārliecinātos par aktuālajām izmaiņām tajos. 

Izmaiņas mūsu vietnē

Laiku pa laikam mēs varam veikt atjauninājumus savā vietnē un jebkurā laikā mainīt tās saturu. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka mūsu vietnē vai vietnē esošajā saturā nebūs nekādu kļūdu vai neaktuāla informācija, kuru mums nav pienākuma mainīt.

Piekļuve mūsu vietnei

Mūsu vietne ir pieejama bez maksas.

Mēs nevaram garantēt, ka mūsu vietne vai jebkurš tajā esošais saturs vienmēr būs pieejams nepārtraukti. Pieeja vietnei tiek nodrošināta uz laiku. Informācija vietnē var tikt grozīta vai dzēsta jebkurā laikā bez īpaša paziņojuma. Mēs neesam atbildīgi, ja kāda iemesla dēļ mūsu vietne nav pieejama jebkādu laika periodu.

Jūs esat atbildīgi par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai jūs varētu piekļūt mūsu vietnei.

Jūs esat arī atbildīgs par to, lai visas personas, kas piekļūst mūsu vietnei, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ievērotu tos.

Jūsu lietotāja konts un parole

Ja izvēlaties vai Jums tiek nodrošināts lietotāja identifikācijas kods, parole vai jebkura cita informācija, kas ir daļa no mūsu vietnes autorizācijas procedūrām, Jums šī informācija ir jāuzskata par konfidenciālu. Jūs nedrīkstat to izpaust trešajām personām.

Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai lietotāja konta izveidi esat Jūs izvēlējies vai arī mēs esam to piešķīruši, ja, uzskatām, ka Jūs neesat ievērojis šos lietošanas noteikumus.

Ja Jūs zināt vai jums ir aizdomas, ka kāds cits, izņemot Jūs, zina Jūsu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, Jums nekavējoties par to jāpaziņo mums, rakstot uz e-pasta adresi: lv.info@elis.com.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Mēs esam visu mūsu vietnē un tajā publicētajā materiāla intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki vai licenciāti. Šos darbus aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un visas šādas tiesības ir aizsargātas. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs.

Jūs varat izdrukāt kopijas un lejupielādēt jebkuras lapas no mūsu vietnes personīgai lietošanai, kā arī varat pievērst citu organizāciju uzmanību saturam, kas publicēts mūsu vietnē.

Jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot jebkādu izdrukātu vai lejupielādētu materiālu papīru vai digitālās kopijas, kā arī nedrīkstat izmantot ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio ierakstus vai jebkādu grafiku šķirti no teksta vai konteksta. Šis aizliegums neattiecas vienīgi uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu tikai personīgai lietošanai.

Jums ir jāatzīst mūsu autortiesības uz vietnes saturu. Izmantojot mūsu vietnes saturu citur, ir jānorāda atsauce uz mūsu vietnes satura autoru.

Jūs nedrīkstat izmantot nevienu mūsu vietnes satura daļu komerciāliem mērķiem, nesaņemot atļauju no mums vai mūsu licenzētājiem. Ja Jūs pārkāpjot jebkuru no noteikumiem izdrukājat, kopējat, vai lejuplādējat jebkuru vietnes sadaļu, Jūsu tiesības lietot vietni tiek izbeigtas un Jums ir pienākums atdot vai iznīcināt šāda materiāla kopijas.

Nepaļaušanās uz sniegto informāciju

Mūsu vietnes saturs ir tikai vispārīga informācija. Vietnē redzamajai informācijai (analītiski raksti, apskati, preses relīzes, tarifi, likmes, cenas, darījumu noteikumi, analītiski attēli, funkcionāli risinājumi, grafiski materiāli u.c.) ir tikai informatīvs raksturs.

Vietnē sniegtā informācija nav uzskatāma kā padoms, uz kuru Jums nepieciešams paļauties. Jums ir jāsaņem profesionāļa vai speciālista padoms, pirms veicat vai atturaties no jebkādām darbībām, pamatojoties uz mūsu vietnes saturu. Vietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par mūsu padomu, lūgumu vai pamudinājumu Jums iegādāties vai pārdot kādu produktu vai pakalpojumu, vai arī par kādu cita rakstura ieteikumu. Vietnē ietvertā informācija nesatur aicinājumu vai rekomendāciju un nav uzskatāma par piedāvājumu slēgt jebkāda veida darījumus par vietnē norādīto produktu un pakalpojumu izmantošanu, tā nav uzskatāma par konsultāciju vai vietnes lietotājam saistošu piedāvājumu (oferti), kā arī nerada nekādas saistības.

Lai gan mēs pieliekam pūles, lai atjauninātu mūsu vietnē esošo informāciju, mēs nesniedzam nekādas garantijas, ka mūsu vietnes saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts. Mēs negarantējam visu vietnē aprakstīto pakalpojumu un preču nepārtrauktu pieejamību.

Mūsu atbildības ierobežojumi

Mēs neesam atbildīgi nevienam lietotājam par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies mūsu vietnes izmantošanas traucējumu dēļ vai citu iemeslu dēļ. Vietnes apmeklētāji personīgi, pēc saviem ieskatiem un vajadzībām, pieņem lēmumu par Vietnē piedāvāto pakalpojumu vai preču iegādi un lietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mēs neatbildam un nesedzam nekādus tiešos vai netiešos zaudējumus, kas radušies saistībā ar vietnē sniegto informāciju vai tās izmantošanu.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis datorvīruss vai cita tehnoloģiski kaitīga programmatūra, kas var skart Jūsu datortehniku, datorprogrammas vai datus, ja Jūs izmantojat mūsu vietni vai lejupielādējat tajā esošo saturu.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par mūsu vietnē norādītajām trešo personu vietnēm un to saturu. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, apmeklējot šīs vietnes.

Attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, ko mēs sniedzam, ir piemērojami citi atbildības noteikumi, kas tiek norādīti savstarpējā līgumā vai, veicot piegādes.

Datorvīrusi

Mēs nevaram apliecināt, ka mūsu vietne vienmēr būs droša. Jūs esat atbildīgs par savu informācijas tehnoloģiju, datorprogrammu un platformas konfigurēšanu, lai piekļūtu mūsu vietnei. Jums jāizmanto sava pretvīrusu programmatūra.

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu vietni, apzināti izplatot vīrusus, Trojas zirgus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas nodara kaitējumu. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi mūsu vietnei, serverim, kurā tiek glabāta mūsu vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datu bāzei, kas ir savienota ar mūsu vietni. Par jebkādu mēģinājumu uzlauzt vietni var iestāties likumā paredzētā kriminālatbildība.

Saite uz mūsu vietni

Jūs savā vietnē varat izveidot un dalīties ar saiti uz mūsu vietni, ja to darāt godīgā un likumīgā veidā, un tas nekaitē mūsu reputācijai. Jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, kas norāda uz jebkāda veida sadarbību vai tās apstiprinājumu no mūsu puses, ja tādas nav.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz mūsu vietni tādā vietnē, kas jums nepieder vai, kuru Jūs nekontrolējat.

Trešo pušu saites un resursi mūsu mājaslapā

Ja mūsu vietnē ir norāde ar teksta saiti uz trešo personu vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par mūsu vietnes sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti saistītajās tīmekļa vietnēs. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu, bet mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par šādu vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību.

Piemērojamais likums un jurisdikcija

Šīs vietnes darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs vietnes lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem vietnes lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.